ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคใต้ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
603,920281469,81559800036,33726310920,0721,142
1. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
นายสุรทิน ทิพย์อักษร
765,99548210524,1551,37264,81419000018734,9642,044
2. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
1398,7615988116,01197633,11111700022327,8831,691
3. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
634,3623556514,31391444,14018311,5248313324,3391,535
4. มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว
131,257160288,0696112222,8421,388818,8989537151,0663,112
5. ประถมศึกษากระบี่
906,13749710924,0551,432108,20936112,2009121040,6012,381
6. ประถมศึกษาพังงา
735,0273405612,67574865,32823300013523,0301,321
7. มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
33024092,72216376,296323817,8998432727,2191,369
8. ประถมศึกษาภูเก็ต
735230317,92942497,35041127,8811334923,512998
9. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
412,6482136916,65098664,16119511,7247111725,1831,465
10. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
754,97039310323,6881,28721,3957500018030,0531,755
11. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
674,8103927917,4541,03754,66020700015126,9241,636
12. มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
541370308,4286291817,4419161328,7351,4566655,0173,071
13. ประถมศึกษาระนอง
261,5651304410,35957464,7182160007616,642920
14. ประถมศึกษาชุมพร เขต 1
412,8902485913,71282754,57819724,07017510725,2501,447
15. ประถมศึกษาชุมพร เขต 2
654,3305664911,87089454,92425700011921,1241,717
16. ประถมศึกษาสงขลา เขต 1
815,5495995310,74680021,3537436,04846413923,6961,937
17. ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
นายอุทัย กาญจนะ
533,8053116714,54190964,75223500012623,0981,455
18. ประถมศึกษาสงขลา เขต 3
665,09643011927,1091,80376,85433411,7598319340,8182,650
19. มัธยมศึกษาสงขลา สตูล
219430247,5785651515,1059351231,8561,6665354,7333,196
20. ประถมศึกษาสตูล
705,9124138619,6671,01421,6948211,6827215928,9551,581
21. ประถมศึกษาตรัง เขต 1
654,7383936412,48074619344223,77816513221,9301,346
22. ประถมศึกษาตรัง เขต 2
624,8663386915,92588943,02413300013523,8151,360
23. มัธยมศึกษาตรัง กระบี่
000217,4326271413,6161,067919,4991,2444440,5472,938
24. ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
624,004346519,88464021,5936311,5146111616,9951,110
25. ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
นายวันชัย วงศ์ศิลป์
443,5423096814,28785621,5856300011419,4141,228
26. มัธยมศึกษาพัทลุง
322842153,95533365,41132438,0673902717,6611,089
27. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
484,0944158119,6221,24365,20127711,7366313630,6531,998
28. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
483,9043186614,28686617273200011518,9171,216
29. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
นายบุญล้อม โสภาพรม
191,5551504810,5877980000006712,142948
30. มัธยมศึกษาปัตตานี
110121133,56533618597425,316258179,841689
31. ประถมศึกษายะลา เขต 1
นายวิสุทธิ์ ชูมัง
393,2134146613,4321,12232,16012837,92523211126,7301,896
32. ประถมศึกษายะลา เขต 2
151,1451335114,1831,02721,471890006816,7991,249
33. ประถมศึกษายะลา เขต 3
1184386163,72831743,599202000318,170605
34. มัธยมศึกษายะลา
1621271,56712133,20420612,200142127,033481
35. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
373,30333610422,2921,63076,48131200014832,0762,278
36. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ
292,7242557817,6241,12697,12439811,6107411729,0821,853
37. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
211,9772815215,0061,05432,481860007619,4641,421
38. มัธยมศึกษานราธิวาส
000114,00227054,83728512,2031171711,042672
 1,621118,59410,4272,193505,40332,564219198,03210,71080184,4619,0994,1131,006,49062,800