ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคใต้ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
593,8552784710,02061100036,33726310920,2121,152
1. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
นายสุรทิน ทิพย์อักษร
766,01648510624,3311,39064,81419000018835,1612,065
2. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
1378,3516008316,5621,02333,11111700022328,0241,740
3. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
634,3843536514,33191444,14018311,6167513324,4711,525
4. มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว
111,017132308,4166382223,3571,395818,8989537151,6883,118
5. ประถมศึกษากระบี่
926,30151610723,1491,401108,28136112,2009121039,9312,369
6. ประถมศึกษาพังงา
724,8413355813,17378154,63220700013522,6461,323
7. มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
219630102,84718076,296323817,8998432727,2381,376
8. ประถมศึกษาภูเก็ต
735230317,92942497,35041127,8811334923,512998
9. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
412,6582156916,64898864,16119511,7247111725,1911,469
10. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
765,19941010223,2941,27921,3957500018029,8881,764
11. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
684,9344037817,2561,03754,63220600015126,8221,646
12. มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
541370308,4176331716,5589041431,0681,5456656,4563,152
13. ประถมศึกษาระนอง
ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืน
261,7291474410,55862254,33219613,354187619,973983
14. ประถมศึกษาชุมพร เขต 1
412,8732555913,67083354,57819724,07017510725,1911,460
15. ประถมศึกษาชุมพร เขต 2
654,2885374911,91288854,92425700011921,1241,682
16. ประถมศึกษาสงขลา เขต 1
805,4875835511,18881521,3537424,05230913922,0801,781
17. ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
นายอุทัย กาญจนะ
533,8273086714,52090964,75223500012623,0991,452
18. ประถมศึกษาสงขลา เขต 3
685,26946111726,5841,77976,73834111,7598319340,3502,664
19. มัธยมศึกษาสงขลา สตูล
219430247,5175641515,1819451232,6161,6655355,5083,204
20. ประถมศึกษาสตูล
705,8734158619,5051,00921,6948211,6827215928,7541,578
21. ประถมศึกษาตรัง เขต 1
664,8914076312,32574719344223,77816513221,9281,361
22. ประถมศึกษาตรัง เขต 2
นางสาวนิอร ศรีสุนทร
624,8133426915,92989343,02413300013523,7661,368
23. มัธยมศึกษาตรัง กระบี่
นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี
000217,4066201413,6161,067919,4991,2444440,5212,931
24. ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
624,002341519,81363721,5936311,5146111616,9221,102
25. ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
นายวันชัย วงศ์ศิลป์
443,5353096814,25285321,5856300011419,3721,225
26. มัธยมศึกษาพัทลุง
322842153,91232365,43931638,0673902717,6461,071
27. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
484,0944158119,6221,24365,20127711,7366313630,6531,998
28. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
นายณัทกร แก้วประชุม
483,9493276614,35687317823100011519,0871,231
29. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
นายบุญล้อม โสภาพรม
181,4581394910,5898140000006712,047953
30. มัธยมศึกษาปัตตานี
110121133,56533618597425,316258179,841689
31. ประถมศึกษายะลา เขต 1
นายวิสุทธิ์ ชูมัง
403,3264246513,3461,10932,16012837,92523211126,7571,893
32. ประถมศึกษายะลา เขต 2
151,1451335114,0901,02821,471890006816,7061,250
33. ประถมศึกษายะลา เขต 3
1287193163,72831743,599202000328,198612
34. มัธยมศึกษายะลา
1621271,56712133,30222112,200142127,131496
35. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์
373,28333410422,3191,62776,48131200014832,0832,273
36. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ
302,7182737717,3141,11997,14139811,6107411728,7831,864
37. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
201,8712665315,1131,07332,516920007619,5001,431
38. มัธยมศึกษานราธิวาส
000114,35628554,83728512,2031171711,396687
 1,621118,40410,4712,197505,42932,736216196,81910,68781189,0049,0424,1151,009,65662,936